Regulamin

 • Cena jednej lalki waha się od 270 zł do 400 zł.
  Zależna jest ona od poziomu trudności zamówienia oraz ilości elementów.
  Cenę ustalamy indywidualnie po otrzymaniu formularza.
 • Lalka jest tylko symbolem, nie jesteśmy w stanie wyszyć , odwzorować rysów twarzy.
  Podobieństwo polega na oddaniu cech zewnętrznych postaci…
  …dlatego im bardziej charakterystyczna postać – tym fajniej “wypchana” lalka :)
 • Nie szyjemy dzieci.
 • Płatność jest potwierdzeniem złożenia zamówienia, dopiero po otrzymaniu wpłaty zamówienie jest wpisywane do terminarza a my przystępujemy do realizacji.
 • Po wykonaniu zamówienia, ewentualne zmiany dotyczące ilości elementów będą dodatkowo płatne.
 • Jeśli po wykonaniu zamówienia, lalka nie będzie spełniała oczekiwań,
  poprawkom podlegają jedynie szczegóły.
 • Duże zmiany wymagające zmiany konstrukcji całej lalki lub stroju – nie będą dokonywane.
 • Gdy zamówienie nie zostanie zaakceptowane przez klienta, zwracamy 50% ceny i nie wysyłamy zamówienia.
 • Złożenie i opłacenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.